ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ)
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐติยา สารวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,09:03  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชร์นภพร นาทราย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,09:02  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชร์นภพร นาทราย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,10:14  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐติยา สารวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,10:12  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐติยา สารวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,10:09  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชร์นภพร นาทราย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,10:07  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..