ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางรัตรดา ศรีพิพัฒนะกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:30  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางกิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:30  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา กุลชาติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:28  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสุภารัตน์ คาระวะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:27  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ไมยะปัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:24  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชร์นภพร นาทราย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:21  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสุภารัตน์ คาระวะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,13:46  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา กุลชาติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,13:46  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางกิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,13:43  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ)
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐติยา สารวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,09:03  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..