ผู้บริหาร

นายความสุข ไชยผง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2021
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 47037
Page Views 58736
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม ธาตุพนม
2 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กุดฉิม ธาตุพนม
3 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิม ธาตุพนม
4 โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม
5 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
6 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053147
7 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
8 โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
9 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
10 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
11 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) ธาตุพนม ธาตุพนม
12 โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
13 โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ธาตุพนม ธาตุพนม (042) 540834
14 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช ธาตุพนม ธาตุพนม 541143
15 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
16 โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
17 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม (042)575259
18 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม
19 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อน ธาตุพนม
20 โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม
21 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม
23 โรงเรียนบ้านดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม
24 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาด ธาตุพนม
25 โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม
26 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาด ธาตุพนม
27 โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาด ธาตุพนม
28 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม
29 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำ ธาตุพนม
30 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำ ธาตุพนม
31 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำ ธาตุพนม
32 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำ ธาตุพนม
33 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำ ธาตุพนม
34 โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำ ธาตุพนม
35 โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ ธาตุพนม
36 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดง ธาตุพนม
37 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดง ธาตุพนม 042541337
38 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง ธาตุพนม
39 โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
40 โรงเรียนบ้านนาทาม พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
41 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
42 โรงเรียนประชามิตรวิทยา พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
43 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
44 โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม
45 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้า ธาตุพนม
46 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้า ธาตุพนม
47 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
48 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
49 โรงเรียนบ้านดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม
50 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม
51 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม
52 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม
53 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ธาตุพนม
54 โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลือง นาแก
55 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
56 โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลือง นาแก
57 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
58 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้ นาแก
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้ นาแก
60 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้ นาแก
61 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ นาคู่ นาแก
62 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่ นาแก
63 โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่ นาแก
64 โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก
65 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่ นาแก
66 โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียง นาแก 087-8651091
67 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียง นาแก 042560039
68 โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียง นาแก
69 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียง นาแก
70 โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟนาแก นาแก นาแก
71 โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ นาแก นาแก
72 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลญาโนอุปถัมภ์) นาแก นาแก
73 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแก นาแก
74 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก นาแก
75 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) นาแก นาแก
76 โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้ง นาแก
77 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์) บ้านแก้ง นาแก
78 โรงเรียนบ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก
79 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้ง นาแก
80 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้ง นาแก (042) 527360
81 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก
82 โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซอง นาแก
83 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก
84 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซอง นาแก
85 โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก
86 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซอง นาแก
87 โรงเรียนบ้านหนองยอ พระซอง นาแก
88 โรงเรียนบ้านนาเหนือ พระซอง นาแก
89 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน นาแก
90 โรงเรียนบ้านปากบัง พิมาน นาแก 0-4256-0085
91 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมาน นาแก
92 โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมาน นาแก
93 โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมาน นาแก
94 โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน นาแก 0-4257-1525
95 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล พุ่มแก นาแก
96 โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก
97 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก
98 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแก นาแก
99 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแก นาแก
100 โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) พุ่มแก นาแก
101 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก
102 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพู นาแก
103 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพู นาแก
104 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพู นาแก
105 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อ นาแก
106 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อ นาแก
107 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก
108 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อ นาแก
109 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อ นาแก 042-560141
110 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์ นาแก
111 โรงเรียนบ้านคำเม็ก หนองสังข์ นาแก
112 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก
113 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์ นาแก
114 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก
115 โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก
116 โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก
117 โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ ปลาปาก
118 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ ปลาปาก
119 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก 042536406
120 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือ ปลาปาก 042-536397 042-537371
121 โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ ปลาปาก
122 โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก
123 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก
124 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก
125 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปาก ปลาปาก
126 โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก
127 โรงเรียนบ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก
128 โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปาก ปลาปาก
129 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก
130 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก (042) 589306
131 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก ปลาปาก
132 โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปาก ปลาปาก
133 โรงเรียนอนุบาลมีสุข ปลาปาก ปลาปาก
134 โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก
135 โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัย ปลาปาก
136 โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัย ปลาปาก
137 โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัย ปลาปาก
138 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม มหาชัย ปลาปาก
139 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก 042560055
140 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัย ปลาปาก
141 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัย ปลาปาก
142 โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮี ปลาปาก
143 โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก
144 โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก
145 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก
146 โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก
147 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮี ปลาปาก
148 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หนองฮี ปลาปาก
149 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
150 โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
151 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
152 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่าง ปลาปาก
153 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก 0872201097
154 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก
155 โรงเรียนโพนสวางราษฏร์อุปถัมภ์ โคกสว่าง ปลาปาก
156 โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่าง ปลาปาก
157 โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก
158 โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูง ปลาปาก
159 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง ปลาปาก
160 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูง ปลาปาก
161 โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก
162 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด วังยาง
163 โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด วังยาง
164 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง
165 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด วังยาง
166 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยาง วังยาง
167 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยาง วังยาง
168 โรงเรียนวังยางวิทยาคม วังยาง วังยาง
169 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง วังยาง
170 โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง วังยาง
171 โรงเรียนบ้านหนองสะโน วังยาง วังยาง
172 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ วังยาง
173 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองโพธิ์ วังยาง
174 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน หนองโพธิ์ วังยาง
175 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี วังยาง
176 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โคกสี วังยาง
177 โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสี วังยาง
178 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม
179 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม
181 โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม 042536257
182 โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม
183 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุ เมืองนครพนม
184 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม
185 โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่า เมืองนครพนม
186 โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม
187 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม
188 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตย เมืองนครพนม
189 โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย เมืองนครพนม
190 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตย เมืองนครพนม
191 โรงเรียนบ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม
192 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตย เมืองนครพนม
193 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตย เมืองนครพนม
194 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คำเตย เมืองนครพนม
195 โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย เมืองนครพนม
196 โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตย เมืองนครพนม
197 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม
198 โรงเรียนบ้านดงต้อง ดงขวาง เมืองนครพนม
199 โรงเรียนบ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม
200 โรงเรียนบ้านดงหมู ท่าค้อ เมืองนครพนม
201 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อ เมืองนครพนม 042-543102
202 โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม
203 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อ เมืองนครพนม
204 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม
205 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทราย เมืองนครพนม
206 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทราย เมืองนครพนม
207 โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย เมืองนครพนม
208 โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม
209 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควาย เมืองนครพนม
210 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
211 โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
212 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม
213 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม
214 โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลาง เมืองนครพนม
215 โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม
216 โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม
217 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม
218 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ บ้านกลาง เมืองนครพนม
219 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 042-536681
220 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
221 โรงเรียนบ้านดงสว่าง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
222 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
223 โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
224 โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
225 โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
226 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
227 โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม
228 โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม
229 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย วังตามัว เมืองนครพนม
230 โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม 042536377
231 โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติ เมืองนครพนม
232 โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม
233 โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม
234 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม
235 โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม
236 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม
237 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม อาจสามารถ เมืองนครพนม
238 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม
239 โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม 042593162
240 โรงเรียนชุนชนอาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม
241 โรงเรียนบ้านนาสมดี อาจสามารถ เมืองนครพนม
242 โรงเรียนบ้านสําราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม
243 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม 0933210529
244 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
245 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
246 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
247 โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
248 โรงเรียนเทศบาล 4 ( รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ) ในเมือง เมืองนครพนม 0865112322
249 โรงเรียนสันตยานันท์ ในเมือง เมืองนครพนม
250 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ในเมือง เมืองนครพนม
251 โรงเรียนอนุบาลตรงใจ ในเมือง เมืองนครพนม
252 โรงเรียนตงเจื่ย ในเมือง เมืองนครพนม
253 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม
254 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง เมืองนครพนม (042) 511198
255 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม 0-4251-1271
256 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในเมือง เมืองนครพนม
257 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาด เรณูนคร
258 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) ท่าลาด เรณูนคร 042-583306
259 โรงเรียนบ้านวังยาง ท่าลาด เรณูนคร
260 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร
261 โรงเรียนบ้านเหิบ นาขาม เรณูนคร
262 โรงเรียนบ้านนาขาม นาขาม เรณูนคร
263 โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขาม เรณูนคร
264 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร
265 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ นางาม เรณูนคร
266 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางาม เรณูนคร
267 โรงเรียนบ้านนายอ นางาม เรณูนคร
268 โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางาม เรณูนคร
269 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางาม เรณูนคร
270 โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางาม เรณูนคร
271 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร
272 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้น เรณูนคร (042) 528234
273 โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้น เรณูนคร
274 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้น เรณูนคร
275 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณู เรณูนคร
276 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณู เรณูนคร
277 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร 042579518
278 โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณู เรณูนคร
279 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร เรณู เรณูนคร
280 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร
281 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้ เรณูนคร
282 โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้ เรณูนคร
283 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร
284 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร
285 โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร
286 โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
287 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร
288 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
289 โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
290 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร 042-583342
291 โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทอง เรณูนคร
292 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทอง เรณูนคร
293 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร
294 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง เรณูนคร (042) 579020
295 โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร