ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบ NT

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้ดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เป็นการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการ  โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2565,10:44   อ่าน 52 ครั้ง