ภาพกิจกรรม
กีฬาเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,10:44   อ่าน 36 ครั้ง