ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 2 - 4  ธันวาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การแข่งขัน
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้
         1.  รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน                              จำนวน   19  รายการ
         2.  รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง                  จำนวน     7  รายการ
         3.  รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน                   จำนวน     5  รายการ
         4.  รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง            จำนวน     5  รายการ
         5.  รายการที่ได้เข้าร่วม                                   จำนวน     2  รายการ
         สรุปรายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับที่  1  จำนวน  4  รายการ  และได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 
2565  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่  30  มกราคม  –  1  กุมภาพันธ์  2566  ต่อไปโพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,10:52   อ่าน 85 ครั้ง