ภาพกิจกรรม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง นำโดยนายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ได้นำคณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรม
ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
และ
นำคณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,12:02   อ่าน 38 ครั้ง