ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก 

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,14:11   อ่าน 22 ครั้ง