รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองค้า   ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0933210529 เบอร์แฟกส์ -
Email : nongkhakhokkung@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :